Regulamin Zimowisk 2024

 1. Uczestnik jest zobowiązany do czynnego udziału w organizowanych zajęciach. 
 2. Ma prawo zwracać się ze wszystkimi pytaniami i problemami do wychowawcy i kierownika zimowiska.
 3. Nie spóźnia się.
 4. Dba o higienę osobistą i czystość wokół siebie.
 5. Przestrzega zasad bezpieczeństwa, a gdy zauważy sytuację zagrożenia życia i zdrowia innych natychmiast informuje o tym wychowawcę.
 6. Nie oddala się od grupy oraz poza teren zimowiska i nie kontaktuje się z osobami obcymi bez wiedzy wychowawcy.
 7. Chęć wcześniejszego odebrania z zimowiska lub odwiedzenia uczestnika na obozie musi być uzgodniona z kierownikiem zimowiska.
 8. Na zimowisku obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych używek oraz stosowania przemocy.
 9. Telefony komórkowe będą oddawane do depozytu u wychowawców. Możliwość korzystania z telefonów będzie każdego dnia, około 0,5 godziny dziennie.
 10. Uczestnik przestrzega niniejszego regulaminu i stosuje się do poleceń kierownika i wychowawców.
 11. W razie niestosowania się do obowiązujących zasad oraz uwag wychowawców organizator zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt rodziców (opiekunów). 
 12. Uczestnik nie zabiera na zimowisko wartościowych przedmiotów (biżuteria, telefon komórkowy, laptop, tablet, sprzęt elektroniczny itp.) oraz zbyt dużej kwoty pieniędzy. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualną kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie tych przedmiotów.